Kronológia 2016-os eseményekről

2016. január 12. – levél ADR Centrutól a POR 2014-2020-al kapcsolatosan az 1-es tengelyről
2016. január 19. – levél Incetransnak – közlemény az eredményekről
2016. március 7. – levél Incetransnak – servicii asistență tehnică
2016. március 16. – expunere de motive privind denumirea comisiei pentru recepția finală
2016. március 24. – expunere de motive pentru recepția finală
2016. április 4. – levél elnök úrtól Barti alelnöknek – kéri, hogy kapja a nap folyamán a leírást az Incetransos tervekkel kapcsolatosan
2016. április 4. – levél Incetransnak – ha nem teljesíti a szerződésben foglaltakat
2016. április 6. – levél a hegyimentő szolgálattól, POR 2014-2020 – 7 dokumentum
2016. április 8. – emlékeztető – beruházások megbeszélés
2016. április 15. – levél ADR Centrutól a POR 2014-2020-vel kapcsolatosan
2016. április 28. – proces verbal de predare-primire amplasament
2016. április 29. – levél HMT-tól a VIADUCT SRL-nek, ordin de începere a lucrărilor – május 2-től lép érvénybe
2016. június 2. – levél ADR Centrutól – POR 2014-2020
2016. június 3. – cererea de emiterea certificatului de urbanism – Incertrans
2016. július 6. – Incetransos jegyzet – küldve Barti alelnöknek
2016. július 16. – beruházások helyzete – jegyzet
2016. július 25. – Levél ADR-től – táblázat
2016. július 28. – e-mail főépítész asszonynak – az útleszakadással kapcsolatosan
2016. július 28. – átvételi jegyzőkönyv a munkálatok befejezésekor
2016. augusztus 3. – proces verbal de revizie
2016. augusztus 8. – levél Incetransnak
2016. augusztus 10. – átvétel programjának leközlése a bizottság tagjai felé
2016. szeptember 2. – levél a főjegyzőnek elnök úrtól a végleges átvétel jegyzőkényvéről
2016. szeptember 8. – átvételi jegyzőkönyv a munkálatok befejezésekor
2016. szeptember 13. – necesități minime obligatorii
2016. szeptember 13. – notă justificativă privind valoarea estimată a serviciilor de expertiză tehnică și DALI
2016. szeptember 13. – ajánlatkérés – DALI
2016. szeptember 13. – referat de necesitate privind achiziționarea serviciilor de expertiză și DALI
2016. szeptember 15. – refereat de necesitate privind achiziționarea serviciilor de expertiză și DALI
2016. szeptember 15. – necesități minime obligatorii – DALI
2016. szeptember 15. – ajánlatkérés – DALI
2016. szeptember 15. – notă justificativă privind valoarea serviciilor de expertiză tehnică
2016. szeptember 29. – levél ADR Centrutól a POR 2014-2020-al kapcsolatosan
2016. október 18. – levél az alelnököknek az átvételi jegyzőkönyvvel
2016. október 20. – levél ADR Centrutól – POR 2014-2020 – utak modernizálása 6.1
2016. október 25. – raportul achiziției privind achiziționarea serviciilor de expertiză
2016. november 3. – ADR-től értesítés a POR 2014-2020-ről
2016. november 9. – Levél ADR-től – lansare nou apel prioritatea de investiții 6.1 – POR
2016. november 25. – levél Péli Leventének – Bíró Barna Botond írjon alá
2016. november 29. – adresă de la TEO TRANS, în legătură cu recepție
2016. december 5. – adresă de la TEO TRANS CONSULTING
2016. december 9. – cererea de emiterea certificatului de urbanism – VALURO PROIECT
2016. december 14. – levél a komisszió tagoknak és a TEO TRANS CONSULTINGNAK a HMT-tól
2016. december 14. – refereat de necesitate pentru intorducerea achiziției în programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017
2016. december 14. – átvétel programjának leközlése a bizottság tagjai felé
2016. december 19. – referat de necesitate
2016. december 19. – notă justificativă privind valoarea estimată a serviciilor de supraveghere
2016. december 19. – notă justificativa privind valoarea estimata a investiției
2016. december 27. – VALURO PROIECT – scrisoare de înaintare
2016. december 29. – átvételi jegyzőkönyv